Armonia Apartments - Ewa, Nikos Christopoulos - Drepano-Plaka, Tolo, Grecja, Greece
;